Архів дисертацій, магістерських, дипломних та випускних робіт
Національного університету "Острозька академія"
Спеціальність:
Назва роботи:
Автор:
Керівник:
Рівень освіти:
Мова:
Рік:
Рейтинг: від до

Список

Назва роботи Автор Керівник Факультет Спеціальність Рівень освіти Мова Рік Рейтинг
Самсонюк Тетяна Миколаївна Трофимович В.В. Факультет міжнародних відносин Історія Дисертація доктора філософії (кандидата наук) Українська 2015
Кравчук Дмитро Васильович Жив'юк А.А. Факультет міжнародних відносин Історія Дисертація доктора філософії (кандидата наук) Українська 2015
Кобрин Михайло Степанович Король Н.М. Гуманітарний факультет Релігієзнавство Дисертація доктора філософії (кандидата наук) Українська 2015
Азіатсько-Тихоокеанський вектор зовнішньої політики Бразилії Волинець Ольга Висилівна Плевако І. Г. Факультет міжнародних відносин Міжнародні відносини Магістерська робота Українська 2015 80
Формування міжнародного іміджу ФРН в світовому політичному процесі Трофимчук Андрій Володимирович Рудько С.О. Факультет міжнародних відносин Міжнародні відносини Магістерська робота Українська 2015 76
Україна-Польща-Німеччина в контексті східної політики ЄС Рута Яна Сергіївна Корнійчук Л.В. Факультет міжнародних відносин Міжнародні відносини Магістерська робота Українська 2015 94
Середземноморська політика Європейського Союзу Панащук Андрій Юрієвич Корнійчук Л.В. Факультет міжнародних відносин Міжнародні відносини Магістерська робота Українська 2015 80
Еволюція близькосхідного вектору зовнішньої політики Великобританії у постбіполярний період: безпековий аспект Ярошик Ольга Сергіївна Конопка Н. О. Факультет міжнародних відносин Міжнародні відносини Магістерська робота Українська 2015 94
Військово-промисловий потенціал країн Вишеградської групи в системі європейської безпеки Горбова Марія Володимирівна Конопка Н. О. Факультет міжнародних відносин Міжнародні відносини Магістерська робота Українська 2015 91
Еволюція спільної зовнішньої політики Європейського Союзу Гарнюк Костянтин Миколайович Рудько С.О. Факультет міжнародних відносин Міжнародні відносини Магістерська робота Українська 2015 91

До повного списку